Stanowiska zrobotyzowane – charakterystyka

Czas to pieniądz. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na automatyzację procesów produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu robotów możliwe jest usprawnienie i przyspieszenie procesu produkcji przy zachowaniu należytej precyzji i efektywności oraz minimalizacji pracy wykonywanej przez człowieka. Automatyzacja łańcucha produkcyjnego polega na zbudowaniu stanowisk zrobotyzowanych odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Budowa i zastosowanie

Stanowisko zrobotyzowane to ciąg urządzeń mechanicznych na czele z robotem przemysłowym, czyli automatycznie sterowaną, wielofunkcyjną maszyną manipulacyjną, którą można zaprogramować do wykonywania różnych zadań. Budową przypomina ona ludzkie ramię, lecz o wiele szerszym zasięgu i swobodzie ruchu. Oprócz robota przemysłowego w skład stanowiska zrobotyzowanego wchodzą inne urządzenia wykorzystywane do konkretnych zadań, jak: taśmociągi, podajniki oraz stanowiska kontrolne pozwalające na wprowadzenie programu pracy dla robota oraz monitorowanie jej przebiegu. Stanowiska zrobotyzowane znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach na różnych etapach procesów przemysłowych. Mogą one służyć do wielorakich czynności począwszy od do tworzenia pojedynczych komponentów, lutowania, spawania, obróbki, klejenia i lakierowania elementów, pakowania, taśmowania, a skończywszy na paletyzacji ładunków i przygotowaniu ich do magazynowania i transportu.

Dlaczego warto zainwestować w stanowiska zrobotyzowane?

Stanowiska zrobotyzowane to kosztowne maszyny, jednak w perspektywie czasu ich zakup jest bardzo opłacalną inwestycją. Używając linii robotów możemy maksymalnie zredukować ilość pracowników, a co za tym idzie, pieniądze wydawane na ich szkolenie, ubezpieczenie, pensję oraz opiekę zdrowotną. Dodatkowo maszyna wykona to samo zadanie o wiele szybciej i precyzyjniej. Dużym atutem stanowisk zrobotyzowanych jest powtarzalność pracy, przez co jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować skalę i prędkość produkcji. Kolejną zaletą robotyzacji jest możliwość automatycznego sterowania i programowania maszyn. Raz skonfigurowana maszyna wykonuje swoje zadanie zupełnie samodzielnie, przez co nie ma obowiązku monitorowania wykonywanej przez nią pracy. Dzięki pełnej automatyzacji zwiększamy więc jakość wyrobów oraz wydajność produkcji. 

Wróć do bloga