Przygotowanie systemu sterowania to złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin. Jesteśmy przygotowani do wykonania pełnej koncepcji systemu sterowania wielu procesów technologicznych – począwszy od przeprowadzenia pomiarów, zebrania informacji o specyficznych wymaganiach klienta, a skończywszy na projektowaniu maszyn przemysłowych z wykorzystaniem systemów automatyki. Zajmujemy się też projektowaniem poszczególnych maszyn przemysłowych oraz szaf automatyki.

Projektowanie systemów automatyki w praktyce

Przy projektowaniu maszyn przemysłowych bierzemy pod uwagę dostępne na rynku elementy — standardowe, jak i będące nowościami technologicznymi. W trakcie opracowywania koncepcji jest także przygotowywana specyfikacja oprogramowania obsługującego system. Wraz z jej powstawaniem jest budowana lista procedur postępowania w razie zaistnienia różnorodnych, dających się przewidzieć zdarzeń standardowych i losowych. Dlatego przy projektowaniu maszyn przemysłowych nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, przerwać czy opóźnić realizacji zlecenia.

Modernizacja i modyfikacja systemów sterowniczych

Nasze doświadczenie w zakresie budowania i projektowania szaf automatyki pozwala zaoferować modernizację i usprawnienia istniejących systemów sterowania. Usługa ta polega na poprawieniu działania wybranych fragmentów istniejącego systemu tak, aby po modyfikacji lepiej współpracowały z resztą systemu. Dzięki takiemu działaniu można często niewielkim kosztem w stosunku do wymiany całego systemu znacząco usprawnić działanie całości.  Ze względu na złożoność zagadnienia realne możliwości wykonania każdej modernizacji są oceniane indywidualnie.

Projekty automatyzacji maszyn i linii technologicznych

W ostatnich latach firma buduje kompetencje w zakresie projektowania układów automatyki maszyn i stanowisk zrobotyzowanych wyposażonych w zaawansowane systemy wizyjne.

Zaczynaliśmy od projektów dla potrzeb wykonywanych przez nas modernizacji i dostosowywania starszych maszyn do wymogów zaczynającej wówczas obowiązywać Dyrektywy Maszynowej, zwłaszcza pod kątem niezbędnej rozbudowy i unowocześnienia układów bezpieczeństwa, dostosowania elementów sterowania i zasilania. Następnym etapem było wykonywanie projektów, na bazie których wykonywaliśmy kompletne układy automatyki maszyn. Obecnie oferujemy kompleksowe wykonawstwo maszyn i stanowisk zrobotyzowanych wraz z niezbędnym zestawem dokumentacji elektrycznej, automatyki, dokumentacją systemową i jakościową.

Projektowanie 3D

Ważnym etapem każdego realizowanego przez nas zlecenia jest projektowanie maszyn przemysłowych lub ich elementów w technologii 3D realizowane przy pomocy nowoczesnego oprogramowania. Niezależnie od skali zadania (od prostego chwytaka do kompleksowego projektowania szaf automatyki czy stanowiska zrobotyzowanego), nasz doświadczony zespół inżynierów opracowuje trójwymiarowy projekt. Przedstawiamy go Klientowi jeszcze przed przystąpieniem do realizacji. Dzięki temu jesteśmy możemy skonfrontować nasze pomysły z jego oczekiwaniami i na wczesnym etapie wykonywania zlecenia wspólnie usprawnić maszynę na zamówienie. W efekcie maksymalnie dostosowujemy ją do Państwa potrzeb.

Projektowanie maszyn przemysłowych w naszej firmie dzielimy na następujące etapy:

1. Projekt ofertowy
- dołączany do większości ofert, w zależności od stopnia skomplikowania zadania. Przedstawia najważniejsze założenia funkcjonalne i  zakładane gabaryty stanowiska.

2. Projekt koncepcyjny
- przedstawia w pełni funkcjonalną maszynę z pominięciem szczegółów. Na podstawie tego projektu weryfikujemy, czy nasze rozwiązania odpowiadają potrzebom klienta.

3. Projekt wykonawczy
- zakończony i zaakceptowany przez klienta projekt, na podstawie którego tworzymy dokumentację szczegółową – warsztatową, potrzebną do wykonania poszczególnych części i złożenia urządzenia.

relizacje

Paletyzacja kręgów i pudeł