2015
ARMACELL – stanowiska do odbioru i paletyzacji kręgów rur
3M – wodny tester szczelności filtrów
3M – maszyna, stanowisko do liczenia i pakietowania kształtek
3M – automatyczny pomiar długości zwoju

2014
3M – maszyna do ważenia, mierzenia i układania kształtek

2006-2012
3M - przepompownia kleju
3M - modernizacje maszyn
3M wykonanie kompletnych stanowisk (maszyn) do testowania filtrów w zakładach 3M w Grodzisku Mazowieckim
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 5 liniach produkcyjnych

Projektowanie i prefabrykacja maszyn

ABB – prefabrykacja konstrukcji wsporczych EC Siekierki

Projektowanie mechaniczne – przykłady