Ważnym etapem każdego realizowanego przez nas zlecenia jest projektowanie 3D realizowane przy pomocy nowoczesnego oprogramowania. Niezależnie od skali zadania, (od prostego chwytaka do kompleksowego stanowiska zrobotyzowanego lub maszyny), nasz doświadczony zespół młodych inżynierów opracowuje trójwymiarowy projekt, który przedstawiamy klientowi jeszcze przed przystąpieniem do jego realizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić swoje pomysły i na wczesnym etapie realizacji zlecenia wspólnie usprawnić urządzenie tak, aby maksymalnie dostosować ją do Państwa potrzeb.  

Projektowanie w naszej firmie dzielimy na następujące etapy:

1. Projekt ofertowy
- dołączany do większości ofert, w zależności od stopnia skomplikowania zadania. Przedstawia najważniejsze założenia funkcjonalne i  zakładane gabaryty stanowiska.

2. Projekt koncepcyjny
- przedstawia w pełni funkcjonalną maszynę z pominięciem szczegółów. Na podstawie tego projektu weryfikujemy czy nasze rozwiązania odpowiadają potrzebom klienta.

3. Projekt wykonawczy
- zakończony i zaakceptowany przez klienta projekt na podstawie którego tworzymy dokumentacje szczegółową – warsztatową, potrzebną do wykonania poszczególnych części i złożenia urządzenia.