rok 2015
ABB – liczne prace prefabrykacyjne (montaż elektryczny i AKPiA)

rok 2014
ABB – liczne prace prefabrykacyjne (montaż elektryczny i AKPiA)

rok 2011
Elektrownia Opole - modernizacja AKPiA i zasilania wózków wygarniających na Nawęglaniu

rok 2009
Birma – wykonanie zasilania i sterowania (S7300 prod. Siemens) wózkiem wygarniającym węgiel w kopalni węgla
Stora Enso – Zakłady Papiernicze– Projekt, dostawa szafy systemu sterowania (DCS 800xA prod. ABB), oprogramowanie i uruchomienie – dla instalacji spalania mydeł

rok 2008
3M wykonanie kompletnych stanowisk (maszyn) do testowania filtrów w zakładach 3M w Grodzisku Mazowieckim
KGHM Huta Cedynia – modernizacja żeliwnych rozdzielnic wraz wymianą oświetlenia w walcowni, uzdatnialni i spawalni
Stora Enso – Zakłady Papiernicze – Projekt i dostawa szafy systemu sterowania (DCS 800xA prod. ABB) pięciostopniową baterią piaseczników
Color Plast Jelenia Góra – modernizacji linii Extruder – elektryka i sterowanie (WAGO)
El. Opole – nawęglanie etap II – modernizacja sterowania wózkami wygarniającymi
PKP Tarnowskie Góry – wykonanie systemu sterowania (Freelance prod. ABB) kotłem i węzłami cieplnymi

rok 2007
Elektrownia BOT Opole – wymiana napędów podajników węgla
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 3 liniach produkcyjnych
Elektrownia Pątnów II - projekt, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury AKPiA na instalacji odżużlania

rok 2006
Elektrownia BOT Opole – projekt, dostawy, montaż i uruchomienie stacji operatorskiej w Nastawni Gospodarki Olejowej
EWICO Brzeg – Projekt, dostawy, montaż, programowanie i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji Wydziału Rafinerii
KGHM Huta Cedynia – projekt, dostawy, montaż i uruchomienie instalacji zasilania NN i instalacji oświetlenia hal

rok 2005
Orlen S.A. w Płocku - projekt, montaż i uruchomienie systemu analizy spalin
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 3 liniach produkcyjnych

rok 2004
GKN Olesnica – projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego pieca hartowniczego.