Remonty, rewitalizacje, modernizacje

Wykonujemy remonty i modernizacje maszyn i urządzeń w pełnym zakresie mechanicznym i elektrycznym. Dostosowujemy maszyny i urządzenia do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Podwyższamy ergonomię w ramach bazowych funkcjonalności urządzenia. Dodajemy nowe funkcjonalności. Integrujemy maszyny w ciągi produkcyjne, podwyższamy wydajność i optymalizujemy przebiegi międzyoperacyjne.

W zależności od zakresu i uwarunkowań produkcyjnych prowadzimy prace w zakładzie użytkownika lub w naszym warsztacie, zawsze po inwentaryzacji i gruntownym przygotowaniu skracając do minimum przestoje.

Regenerujemy części i podzespoły, wymieniamy napędy i instalacje elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, uzbrajamy maszyny w nowe układy chłodzenia i kondycjonowania płynów roboczych, wymieniamy oczujnikowanie, regenerujemy lub dostarczamy nowe szafy sterownicze i zasilające, programujemy, wyposażamy maszyny w nowoczesne panele operatorskie, systemy komunikacji i wizualizacji.

Remont i modernizacja prasy GLEASON: wykonanie i stan początkowy

WYKONUJEMY SPECJALISTYCZNE PRACE I BADANIA

  • Badanie nacieku i uszczelnień urządzeń próżniowych

  • Badanie atmosfer ochronnych i reaktywnych

  • Badanie równomierności rozkładu temperatur w piecach premysłowych

  • Produkujemy i naprawiamy generatory instalacji nagrzewu indukcyjnego

  • Projektujemy, dostarczamy i testujemy systemy oczujnikowania dla różnych przebiegów technologicznych

  • Dostarczamy nowe szafy sterownicze i zasilające

  • Wyposażamy maszyny w nowoczesne panele operatorskie, systemy komunikacji i wizualizacji

  • Tworzymy systemy oraz oprogramowania sterujące maszynami

  • Wymieniamy napędy i instalacje elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne

  • Uzbrajamy maszyny w nowe układy chłodzenia i kondycjonowania płynów roboczych

Zawsze fair, często na lata