2014
3M – koncentrator danych
ABB – EC Gdańsk prace projektowe modernizacji AKPiA bl.3,4
ABB – EC Siekierki AKPiA podawania biomasy do kotła K1

2013
3M - modernizacja systemów sterowania i bezpieczeństwa GHEZZI
HYDROPROJEKT – system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu powodzią

2012
3M - przepompownia kleju
Elektrownia Turów – odżużlanie druga linia
MZEC Świdnica – modernizacja układu pompowego

2011
Słowacja Elektrownia Kosice (Riley Babcock) - dostosowanie dokumentacji AKPiA do norm EU (podawanie paliwa)
Elektrownia Opole - modernizacja AKPiA i zasilania wózków wygarniających na Nawęglaniu
Elektrownia Turów - projekt elektryczny i AKPiA zapory Witka (w ramach modernizacji)
Stora Enso - Zakłady papiernicze - modernizacja linii zrębków

2010
EC Karolin Blok II - projekt pomiarów i uruchomienie AKPiA po moderniazacji
Elektrownia Opole - rekonstrukcja obwodów elektroenergetycznych Instalacji Nawęglania Etap IV
Elektrownia Pątnów - zasilania i automatyka Instalacji Odpopielania

2009
EC Będzin – modernizacja AKPiA kotła nr 5 – Projekt, nadzory nad montażem, oprogramowanie systemu Freelance, uruchomienia i ruch próbny
Birma – wykonanie zasilania i sterowania (S7300 prod. Siemens) wózkiem wygarniającym węgiel w kopalni węgla
Stora Enso – Zakłady Papiernicze– Projekt, dostawa szafy systemu sterowania (DCS 800xA prod. ABB), oprogramowanie i uruchomienie – dla instalacji spalania mydeł
El.Yenikoy bl. 1 (Turcja) – prace projektowe AKPiA oraz uruchomienia i nadzory
EC Kraków - Akumulator Ciepła– Projekt części systemowej i funkcjonalnej systemu sterowania (800xA prod. ABB)

2008
EC Siekierki - Akumulator Ciepła– Projekt części systemowej i funkcjonalnej systemu sterowania (DCS 800xA prod. ABB)
ITPON ORLEN EKO – projekt części funkcjonalnej systemu sterowania kotłem (DCS 800xA prod. ABB)
Energetyka Rokita EC3 – oprogramowanie i uruchomienie systemu sterowania kotłem (DCS 800xA prod. ABB)
3M – liczne modernizacje elektr. I AKPiA maszyn w zakładach 3M we Wrocławiu
KGHM Huta Cedynia – modernizacja żeliwnych rozdzielnic wraz wymianą oświetlenia w walcowni, uzdatnialni i spawalni
Stora Enso – Zakłady Papiernicze – Projekt i dostawa szafy systemu sterowania (DCS 800xA prod. ABB) pięciostopniową baterią piaseczników
Color Plast Jelenia Góra – modernizacji linii Extruder – elektryka i sterowanie (WAGO)
El.Yenikoy bl. 2 (Turcja) – prace projektowe AKPiA oraz uruchomienia i nadzory
El. Opole – nawęglanie etap II – modernizacja sterowania wózkami wygarniającymi
PKP Tarnowskie Góry – wykonanie systemu sterowania (Freelance prod. ABB) kotłem i węzłami cieplnymi

2007
Elektrownia Konin – rozbudowa systemu Ge Fanuc i jego integracja z systemem PROCONTROL
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 3 liniach produkcyjnych
KHGM Huta Cedynia – rozbudowa systemu wizualizacji i raportowania InTouch
Zakłady Papiernicze StoraEnso w Ostrołęce – rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji ADVANT
KGHM Huta Głogów – projekt elektryczny wymiany pulpitu operatorskiego Hali Wanien
Elektrownia Pątnów II - projekt, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury AKPiA na instalacji odżużlania
Elektrownia Łagisza – projekt instalacji odgromowej
Elektrociepłownia Czechnica – projekt AKPiA modernizacji turbiny
Elektrownia Konin – projekt branży elektrycznej Centralnej Nastawni

2006
Elektrownia BOT Opole – projekt, dostawy, montaż i uruchomienie stacji operatorskiej w Nastawni Gospodarki Olejowej
EWICO Brzeg – Projekt, dostawy, montaż, programowanie i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji Wydziału Rafinerii
KGHM Huta Cedynia – projekt, dostawy, montaż i uruchomienie instalacji zasilania NN i instalacji oświetlenia hal
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 5 liniach produkcyjnych
Elektrownie opalana drewnem, Konar Polska – projekt i uruchomienie branzy AKPiA i elektrycznej.
Elektrownia opalana drewnem, Murau Austria – projekt i uruchomienie AKPiA branży i elektrycznej.
Elektrownia Dolna Odra turbina 2 – projekt, nadzór nad montażem i uruchomienie AKPiA
Elektrownia Pomorzany turbina B – projekt, nadzór nad montażem i uruchomienie AKPiA
Huta ”Celsa” w Ostrowcu Świetokrzyskim – projekt i realizacja systemu pomiaru temperatur pieca

2005
Orlen S.A. w Płocku - projekt, montaż i uruchomienie systemu analizy spalin
KGHM – projekt wykonawczy systemu analizy spalin dla E2 Polkowice, E1 Lubin, EC4 Legnica.
WSK Kalisz – projekt, dostawa i uruchomienie system monitoringu i raportowania pomiarów w hamowni silników lotniczych.
Elektrownie opalana drewnem, Murau Austria, Konar Polska – projekt i uruchomienie branży elektrycznej.
Huta ”Celsa” w Ostrowcu Świetokrzyskim – projekt i realizacja systemu prowadzenia wytopów pieca łukowego i systemu gospodarki wsadem w środowisku InTouch. Zmiany i uzupełnienia w bazie SQL.
Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie (projekt branzy elektrycznej i AKPiA, nadzór nad montażem i uruchomienie branży elektrycznej i AKPiA)
3M Wrocław – realizacja systemu bezpieczeństwa maszyn na 3 liniach produkcyjnych

2004
GKN Oleśnica – projekt instalacji niskoprądowych, AKPiA i systemu BMS (zarzadzanie budynkiem)
GKN Olesnica – projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego pieca hartowniczego.
Hasco-Lek Wrocław – projekt instalacji niskoprądowych,
KGHM Huta Miedzi w Głogowie – projekty i uruchomienia AKPiA ZDiK Wrocław - projekt, montaż i uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji pompowni wód drenażowych i ściekowych w oparciu o rozwiązania telemetryczne.
Zakłady Papiernicze Świecie, kocioł korowy (udział w projekcie branży AKPiA i elektrycznej)
Przepompownia ropy w Kazachstanie (udział w projekcie i uruchomieniach systemu sterowania)

2002
Oczyszczalnia ścieków Legnica, Oczyszczalnia ścieków Zbąszyń, Oczyszczalnia ścieków w Kostrzyniu, Oczyszczalnia ścieków Hel (oprogramowanie i uruchomienie systemów sterowania i aparatury pomiarowej, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych )
Elektrownia Łaziska, blok energetyczny, Elektrownia Jaworzno, blok energetyczny (uruchomienie aparatury pomiarowej w obrębie kotła i turbiny, oprogramowanie i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji, dokumentacja obwodowa i montażowa)