Projektowanie systemów automatyki przemysłowej

Przygotowanie systemu sterowania to złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin. Jesteśmy przygotowani do wykonania pełnej koncepcji systemu sterowania wielu procesów technologicznych. Począwszy od wykonania pomiarów, zebrania informacji o specyficznych wymaganiach klienta, a skończywszy na projektowaniu systemów automatyki przemysłowej.

Przy projektowaniu poszczególnych elementów bierzemy pod uwagę dostępne na rynku elementy, i to te standardowe, jak i będące nowościami technologicznymi. W trakcie budowania koncepcji przygotowywana jest także specyfikacja oprogramowania obsługującego system. Wraz z powstawaniem specyfikacji budowana jest lista procedur postępowania w razie zaistnienia różnorodnych dających się przewidzieć zdarzeń, i to zarówno standardowych, jak i losowych.

Modernizacja i modyfikacja systemów sterowniczych

Nasze doświadczenie w zakresie budowania rozległych systemów sterowania pozwala zaoferować modernizację i usprawnienia istniejących systemów sterowania. Usługa ta polega na poprawie działania wybranych fragmentów istniejącego systemu tak, aby po modyfikacji lepiej współpracowały z resztą systemu. Dzięki takiemu działaniu można często niewielkim kosztem w stosunku do wymiany całego systemu znacząco poprawić działanie całości.  Ze względu na złożoność zagadnienia realne możliwości wykonania każdej modernizacji są oceniane indywidualnie.
relizacje

Projekty automatyzacji maszyn i linii technologicznych

W ostatnich latach firma buduje kompetencje w zakresie projektowania układów automatyki maszyn i stanowisk zrobotyzowanych.

Zaczynaliśmy od projektów dla potrzeb wykonywanych przez nas modernizacji i dostosowywania starszych maszyn do wymogów zaczynającej wówczas obowiązywać Dyrektywy Maszynowej zwłaszcza pod kątem niezbędnej rozbudowy i unowocześnienia układów bezpieczeństwa, dostosowania elementów sterowania i zasilania. Następnym etapem było wykonywanie projektów, na bazie których wykonywaliśmy kompletne układy automatyki maszyn. Obecnie oferujemy kompleksowe wykonawstwo maszyn i stanowisk zrobotyzowanych wraz ze niezbędnym, zestawem dokumentacji elektrycznej, automatyki. dokumentacją systemową i jakościową.

Projektowanie 3D

Ważnym etapem każdego realizowanego przez nas zlecenia jest projektowanie 3D realizowane przy pomocy nowoczesnego oprogramowania. Niezależnie od skali zadania, (od prostego chwytaka do kompleksowego stanowiska zrobotyzowanego lub maszyny), nasz doświadczony zespół młodych inżynierów opracowuje trójwymiarowy projekt, który przedstawiamy klientowi jeszcze przed przystąpieniem do jego realizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić swoje pomysły i na wczesnym etapie realizacji zlecenia wspólnie usprawnić urządzenie tak, aby maksymalnie dostosować ją do Państwa potrzeb.

Projektowanie w naszej firmie dzielimy na następujące etapy:

1. Projekt ofertowy
- dołączany do większości ofert, w zależności od stopnia skomplikowania zadania. Przedstawia najważniejsze założenia funkcjonalne i  zakładane gabaryty stanowiska.

2. Projekt koncepcyjny
- przedstawia w pełni funkcjonalną maszynę z pominięciem szczegółów. Na podstawie tego projektu weryfikujemy, czy nasze rozwiązania odpowiadają potrzebom klienta.

3. Projekt wykonawczy
- zakończony i zaakceptowany przez klienta projekt, na podstawie którego tworzymy dokumentacje szczegółową – warsztatową, potrzebną do wykonania poszczególnych części i złożenia urządzenia.

relizacje

 
Paletyzacja kręgów i pudeł